Grand opening

25 January 2019

The Private / VITA Opus 3

V I T A - your style is everything När du är ditt eget varumärke vill du gärna stå ut i mängden. Det är viktigt att bilden omgivningen får av dig och med det, ditt varumärke, blir Rätt. Om du syns som ditt varumärke blir också bilden av dig lättare att komma ihåg. Du syns mer i det stora mediabrus som får många att aldrig ens synas. VITA Är ett livsstilsmärke för alla oss vars liv och arbete är ett. Du som är och lever ditt egna varumärke skall inte klä dig i något annat än sådant som lyfter och förstärker ditt varumärke. Stil är allt och gör Dig till en ikon. En mycket vis och framgångsrik kund till VITA sa en gång: - Jag klär mig endast i kläder som matchar min logo. Det borde alla göra. Det är en bra nyckel till framgång Välkommen till The Private.
 Read Catalogue

 

Terms & Conditions    GDPR   About Vita       Career      Press Room       Contact us        Garment Care        Sizechart