PROFESSIONAL  GARMENTS

Le Shop

Lagring och hantering av personuppgifter

 

På VITA tycker vi det är viktigt att skydda din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi sparar och hanterar dina personuppgifter såsom namn och e-postadress. I samband med övergången till GDPR har vi därför förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter i denna integritetspolicy. Den beskriver också dina rättigheter. Vår förhoppning är att du känner dig trygg i hur vi använder data.

 

Vilka personuppgifter sparar vi?

 

Vi sparar följande kategorier av personuppgifter:

• Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer om det behövs för fakturering.

• Betalningsuppgifter och betalningshistorik

• Order- och fakturainformation

• Skriftlig mejlkommunikation som skett med vår kundtjänst

När du besöker vår webbutik eller klickar i vårt nyhetsbrev sparas ditt namn och mejladress samt ordervärde om du lägger beställning. Vi använder ej cookies eller automatisk datainsamlingsteknik.

 

Varför sparar vi dina personuppgifter?

 

1. Vi använder dina personuppgifter i samband med köp för att kunna identifiera dig, hantera leveranser till dig och för att kunna hantera betalningar från dig. Dina personuppgifter bekräftas också med externa parter, såsom bank och fraktbolag.

2. Vi sparar också dina orderuppgifter för att kunna hantera eventuella klagomål och ärenden gällande produkter.

3. Nyhetsbrev skickas ut till de mejladresser som godkänt att få vårt nyhetsbrev.

4. E-postkommunikation som skett med vår kundtjänst sparas som bevis för fullgörande av avtal och för att kunna reda ut eventuella missförstånd.

 

Var lagrar vi dina uppgifter?

 

Vi lagrar dina uppgifter i vår webbutik och i vårt affärssystem om du handlat online, eller enbart i vårt affärssystem om du beställt manuellt på telefon eller via mejl. Om du mejlat vår kundtjänst så sparar vi även mejl på vår mejlserver. Uppgifter om IP-adress och mobila enheter, mm lagras om du lagt order i vår web-shop.

 

Vem har tillgång till dina uppgifter?

 

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig såsom:

- Fraktbolag för att hantera leveranser till och från dig

- Bank, för att hantera dina betalningar

- Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassoföretag

Observera att dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

Personuppgifter sparas i lösenordsskyddade system.

 

Dina personuppgifter hanteras endast av behörig personal vid utförandet av deras arbetsuppgifter och beroende på de ändamål för vilka dina personliga uppgifter har samlats in (personalen på kundtjänst har bland annat tillgång till dina uppgifter i kundregistret).

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

 

Vi behåller dina adressuppgifter så länge som du är en aktiv kund. Vi sparar även uppgifter 5 år efter ditt senaste köp eller kontakt med oss. Mejlkommunikation med vår kundtjänst sparas också i 5 år. Vi sparar denna information för att kunna erbjuda bästa service gentemot er som kund.

IP-adresser sparas i 2 år från det datum då du senast besökte vår webbutik.

 

Vilka är dina rättigheter?

 

Du som kund har rätt att kostnadsfritt beställa ett utdrag på vilka uppgifter vi på VITA har sparat om dig.

Om du önskar denna information kommer vi att skicka den till dig via e-post.

 

Du har självfallet också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller om du vill komplettera ofullständiga personuppgifter.

 

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av VITA med undantag av följande situationer:

 

• Om du har gjort ett köp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte.

• Du har ett pågående ärende med kundservice eller en pågående order som ännu inte har skickats i sin helhet.

• Du har en obetald skuld hos VITA.

• Du misstänks för att ha missbrukat våra tjänster under de senaste tre åren.

 

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter. VITA behandlar då ej dina personuppgifter såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

 

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring så som nyhetsbrev via e-post. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna längst ned i nyhetsbreven.

 

Klagomål

 

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss. Du har även möjlighet att vända dig direkt till Datainspektionen om du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling. Har du synpunkter rörande dina rättigheter avseende dataskydd så tveka inte att kontakta vår kundtjänst på telefon 033-285724 eller på mejl info@vita.se

 

 

 

 

Terms & Conditions    GDPR     About Vita       Career      Press Room       Contact us       Garment Care       Sizechart